Nieuws, mei 2019

In mei heb ik de scholing acute verloskunde gevolgd. Samen met collega┬┤s, ambulanceverpleegkundigen en verloskundigen. Het was een leerzame praktijkavond, waar veel verschillende casussen aan bod kwamen. Ook goed om te horen hoe ambulanceverpleegkundigen en verloskundigen tegen bepaalde situaties aankijken.